Od 1.1.2012 konserwacją oświetlenia ulicznego w Kobyłce zajmuje się firma:

ELES-BUD Ewa Strusińska
ul. Powstańców 4a/2 Kobyłka

usterki w oświetleniu ulicznym zgłaszamy pod nr tel: 603 623 717 lub 666 451 559