W październiku 2011 Zarząd Transportu Miejskiego zapowiedział wzrost kosztów w 2012 r. o 30 proc. w stosunku do roku 2011. W piśmie nadesłanym do gmin nie znalazło się żadne uzasadnienie tak drastycznej podwyżki. W ostatnich latach koszty za utrzymanie Wspólnego Biletu systematycznie rosną. Nie do końca przejrzyste są również zasady dotyczące rozliczeń.
Niedawna zapowiedź władz Ząbek o wycofaniu się z niesprawiedliwego finansowania WB, postawiła jego dalsze funkcjonowanie w naszym powiecie na straconej pozycji.
W tę patową sytuację postanowił się jednak wmieszać starosta powiatu wołomińskiego Piotr Uściński. W komentarzu dla Wieści Podwarszawskich powiedział: „Rozmawiałem wcześniej z burmistrzami, którzy oczekiwali ode mnie, że włączę się w tę sprawę. Pojechałem do dyrektora ZTM i przedstawiłem mu propozycję, aby ZTM w sprawie Wspólnego Biletu podpisał umowę z powiatem. Powiat będzie natomiast rozliczał się z tego tytułu z gminami. Być może, jeżeli zostanie to w ten sposób załatwione, uda się uratować Wspólny Bilet.”
Jak informuje Rzecznik Prasowy Starostwa Wołomińskiego Piotr Kaczorek – negocjacje z ZTM w Warszawie cały czas trwają. Zwróciliśmy się do Hanny Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy z prośbą o pilne spotkanie i jej interwencję w ZTM celem szybkiego doprowadzenia do końca tych negocjacji, w których zabiegamy m.in. o:

  • Dalsze funkcjonowanie WB przez okres minimum 3-4 lata,
  • Przewidywany koszt biletu,
  • Zapewnienie bardziej pojemnych pociągów w godzinach szczytu.

Obecnie nie możemy Państwu przekazać jednoznacznych informacji wskazujących na to, czy porozumienie o Wspólnym Bilecie będzie obowiązywać po 1 marca br. Dlatego też nie możemy rekomendować korzystającym ze Wspólnego Biletu zakupu biletów długookresowych.