Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę na NPL dla Powiatu Wołomińskiego z niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej „Na Powstańców” sp. jawna Ząbki ul. Powstańców 70a, tel. 22 100-58-60, 22 100-58-61.

Źródło: UM Kobyłka