Tagi

Długotrwałe, intensywne opady śniegu, potęgowane silnym mrozem, mogą w znaczny sposób obciążać dachy i inne płaskie powierzchnie na budynkach. Spowodowane w ten sposób niebezpieczeństwo zagraża zarówno ludziom znajdującym się wewnątrz budynków, jak i przypadkowym przechodniom.
Apeluję zatem do właścicieli nieruchomości bądź ich zarządców, by w okresie intensywnych opadów regularnie odśnieżali dachy oraz usuwali zwisające z nich sople. Szczególną uwagę skupić należy na dachach płaskich lub o małym kącie nachylenia oraz tych o powierzchni zabudowy powyżej 2000m2 (hipermarkety, hale targowe, sportowe, magazyny) i inne o powierzchni dachu powyżej 1000m2.Przypominam również, że utrzymanie obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym, w tym usuwanie z nich nadmiernych opadów śniegu oraz sopli, należy do obowiązków właścicieli lub zarządców budynków. Niedopełnienie tych obowiązków zagrożone jest karami przewidzianymi w art. 91a prawa budowlanego- w tym karą pozbawienia wolności do roku. Wszelkie przypadki zaniedbań w tym temacie zgłaszać należy do powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego.
Jacek Kozłowski

Wojewoda Mazowiecki