Tagi

Aktualnie (13:40):
Obecnie drogi w Kobyłce są przejezdne i nie występują utrudnienia. Drogi kategorii A nie wymagają interwencji. Jak informuje Wydział Infrastruktury na chwilę obecną wpłynęły tylko dwa postulaty o odśnieżenie drug niższych kategorii.

Usługę w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych wykonuje firma: „Czystość” Sp. j. Jerzy, Jacek, Dawid Szpańscy, z siedzibą w Wołominie przy ul. Sławkowskiej 22, tel. 22 799 94 87.

Drogi gminne w zakresie zimowego utrzymywania zostały podzielone na 3 kategorie:

  1.  kat. „A” – drogi przelotowe do których zaliczamy: ul. Gen. Franciszka Żymirskiego, Ks. Franciszka Marmo, Brzozowa, Al. Jana Pawła II, Jezuicka, Paschalisa, Gen. Tadeusza Kościuszki, Serwitucka, Nadarzyn, Bohaterów Ossowa, Królewska, Gabriela Narutowicza, Elizy Orzeszkowej, 3-go Maja, Henryka Sienkiewicza, Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, Radzymińska, Kościelna, Ks. Kazimierza Pieniążka, 11-go Listopada, Warszawska, Przyjacielska o łącznej długości – 18,3 km.
  2. kat. „B” – pozostałe drogi o nawierzchni bitumicznej i betonowej.
  3. kat. „C” – drogi gruntowe.

Drogi z kat. „A” będą odśnieżane na całej szerokości i posypywane mieszanką solno – piaskową ze szczególnym uwzględnieniem skrzyżowań, okolic instytucji publicznych, przystanków autobusowych. Na jezdni dopuszczalna jest warstwa zajeżdżonego śniegu i zaspy stanowiące czasowe utrudnienia w ruchu.

Po wykonaniu odśnieżenia dróg zaliczanych do kategorii „A” sprzęt odśnieżający zostanie skierowany na drogi zaliczane do kategorii „B”, a następnie kat. „C”.