Tagi

,

W odpowiedzi na publicznie ogłoszone w dniu 5 grudnia 2011 roku zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia 107 100 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy, należących do Skarbu Państwa, stanowiących 85 % kapitału zakładowego spółki Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. z siedzibą w Kobyłce do dnia 16 stycznia 2012 roku, w siedzibie Ministerstwa Skarbu Państwa złożone zostały 2 oferty w postaci pisemnej odpowiedzi przez:

  1. Pana Mariusza Stefaniaka zam. w Kobyłce
  2. EC Grupę Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Info: Serwis Prywatyzacja Ministerstwo Skarbu Państwa