Tagi

, , ,

Po przedłużeniu terminu składania ofert na modernizacje linii kolejowej Rail Baltica E75 do 21 lutego godz. 10.00 PLK S.A. rozstrzygnęło przetarg.

Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum:
PORR Warszawa – lider
PNUIK Kraków – partner

Wszystkie oferty w przetargu:

Środki Zamawiającego
netto: 2 208 231 117,11 zł
brutto: 2 716 124 274,05 zł

kolejno
miejsce-nazwa oferenta-wartość oferty netto/brutto-[%]środków Zamawiającego-[%]najniższej oferty

1 PORR Polska+PNiUIK Kraków+BUDUS SA -1 194 191 924,73 / 1 468 856 067,42 – 54,1% – 100%
2 Mostostal+Acciona Infrastruktura SA+Tor-Karson Elbląg -1 206 000 000,00 / 1 483 380 000,00 – 54,6%- 101%
3 Astaldi -1 235 835 914,21 / 1 520 078 174,48 – 56,0% – 103%
4 Torpol+Intercor+Polimex Mostostal SA – 1 298 759 327,35 / 1 597 473 972,64 – 58,8% – 109%
5 Feroco SA+Strabag+Viamont DSPAS – 1 387 318 829,05 / 1 706 402 159,73 – 62,8% – 116%
6 Salcef Costruzioni + Salcef Polska+Mixbud SA +Gotowski Sp. z o.o. – 1 395 136 360,64 / 1 716 017 723,59 – 63,2% – 117%
7 Trakcja – Tiltra S.A. + PPMT+PKP Energetyka SA – 1 468 393 523,00 / 1 806 124 033,29 – 66,5% – 123%
8 Budimex SA Warszawa+PNI Warszawa – 1 775 947 481,39 / 2 184 415 402,11 – 80,4% – 149%
9 ZUE Kraków+PRK Kraków+Bilfinger Berger+KZA Kraków – 1 849 617 638,00 / 2 275 029 694,74 – 83,8% – 155%