Tagi

,

15 marca Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o/Warszawa otworzyła koperty z ofertami na wykonanie koncepcji programowej Obwodnicy Marek. Przez najbliższe kilka dni GDDKiA będzie weryfikować kwestie formalne ofert. Termin związania ofertą to 60 dni, co oznacza, że najpóźniej do 15 maja umowa z wykonawcą musi zostać zawarta. Biorąc pod uwagę zakładany termin wykonania zamówienia, koncepcja powinna być gotowa w ostatnim kwartale 2012 roku.

Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów TRANSPROJEKT-WARSZAWA Sp. z o.o. złożył ofertę opiewającą na kwotę 1 353 tys. PLN brutto.

Transprojekt Gdański Spółka z o.o. złożył ofertę ofertę opiewającą na kwotę około 1 855 tys. PLN brutto.

Kwota przewidziana w budżecie zadania wynosiła 1 758 tys. PLN brutto, tak jedna z ofert mieści się w limicie.