Tagi

Minister Skarbu Państwa poinformował 30.03.2012, iż podjął decyzję o odstąpieniu od negocjacji na podstawie publicznego zaproszenia i zamknięciu bez rozstrzygnięcia dotychczasowej procedury zbycia udziałów Spółki Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. z siedzibą w Kobyłce.

Mariusz Stefaniak, który był jednym z dwóch oferentów na udziały PIMBu skomentował (dla Wieści Podwarszawskich) tą decyzje: „Żałuję, ale obiektywnie rzecz biorąc Minister podjął rozsądną decyzję. Instytuty naukowo – badawcze powinny pozostawać pod zarządem Skarbu Państwa i być stymulatorami rozwoju polskiej myśli technicznej.”