Tagi

Stowarzyszenie Qźnia działa na terenie Kobyłki od stycznia 2012. Jest to organizacja non profit. Celem stowarzyszenia jest aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców terenu powiatu wołomińskiego w szczególności gminy Kobyłka.

Qźnia ma na celu podniesienie aktywności obywatelskiej i marginalizacji negatywnych zjawisk społecznych takich jak bezrobocie, przemoc, ubóstwo, bierność i postawy roszczeniowe.

Siłą Stowarzyszenia Qźnia jest zespół stworzony przez pracowników i wolontariuszy gotowych w rzetelny i życzliwy sposób podzielić się wiedzą, udzielić wsparcia oraz wypracować najlepszy dla każdej z osób plan rozwiązania trudności, na które napotkała.

Stowarzyszenie Qźnia ma swoją siedzibę przy ul. Wołomińskiej 1, (pawilon na tyłach Urzędu Miasta w Kobyłce, wejście od ul. J. Kossaka) zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 16.00.

Skąd wziął się pomysł na rozpoczęcie takiej działalności i ile osób tworzy Stowarzyszenie? – pytamy Prezes Zarządu Stowarzyszenia Qźnia Żanetę Rechnio

Stowarzyszenie Qźnia tworzy piętnastu członków założycieli, dodatkowo w naszych działaniach  wspierają nas przyjaciele, znajomi a także wolontariusze. Większość osób związanych z Qźnią w przeszłości  pracowała, czy też udzielała się społecznie w organizacjach pozarządowych.

Tworząc Qźnie chcieliśmy, aby było to miejsce w którym najważniejszy będzie człowiek i jego potrzeby, gdzie każdy otrzyma wsparcie i pomoc.

Co Qźnia może zaoferować mieszkańcom?

W ramach swojej działalności Stowarzyszenie Qźnia prowadzi Społeczne Biuro Pracy. Miejsce, w którym osoby bezrobotne znajdą wsparcie w trakcie procesu poszukiwania pracy, a osoby chcące otworzyć działalność gospodarczą mogą skorzystać z pomocy i porady profesjonalistów. Ponadto każdy chętny otrzyma pomoc w napisaniu dokumentów aplikacyjnych, może skorzystać z Internetu, przejrzeć oferty pracy, umówić się na spotkanie z doradcą zawodowym, psychologiem, asystentem osoby niepełnosprawnej, pedagogiem.

Pracodawcy mogą bezpłatnie umieścić ogłoszenie dotyczące poszukiwanego pracownika, wolontariusza, praktykanta czy stażysty. Oprócz tego oferujemy przeprowadzenie procesu rekrutacji i selekcji pracowników.

Stowarzyszeni Qźnia w obszarze swoich działaniach ma także promocję i animację lokalnego wolontariatu, organizowanie i włączanie się w aktywne formy spędzania czasu wolnego oraz podnoszenie społecznej aktywności mieszkańców. Ponadto w kręgu zainteresowań Qźni  znajdują się potrzeby i problemy najmłodszych mieszkańców powiatu, którym pracownicy i wolontariusze Stowarzyszenia będą starali się zaradzić.

Wszystkie usługi Stowarzyszenia Qźnia są bezpłatne.