Tagi

Minister Skarbu Państwa ponownie zaprasza do negocjacji zainteresowanych nabyciem 85% udziałów w Przemysłowym Instytucie Maszyn Budowlanych z Kobyłki. Wartośc pakietu wyceniana jest na 5,35 mln zł.