Tagi

, ,

Konsorcjum firm: Torpol, PUT Intercor i Polimex-Mostostal wykona pierwszy etap modernizacji linii Rail Baltica na odcinku Warszawa Rembertów – Zielonka- Tłuszcz (Sadowne). Wartość kontraktu to prawie 1,6 mld zł. Zgodnie z warunkami przetargu oceniano trzy kryteria: cenę (80 proc.), czas realizacji zamówienia (15 proc.) oraz długość okresu rękojmi za wady (w 5 proc.).

Projekt ma być finansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz ze środków własnych PKP PLK.